webinar register page

Webinar banner
Webinarie - Strategi och action - från kunskap till handling
Vi menar att kunskap inte blir riktigt värdefull förrän den omsätts till handling. Hur gör vi då för att komma till skott om och om igen? Det pratar vi mer om i detta sista av fyra webbinarier i vår serie.

Dec 17, 2019 08:30 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading