webinar register page

Webinar banner
Úvodná konferencia k projektu Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu / Manor House Susanna - An Experience in the Museum - Opening conference
Program konferencie / Conference program

1. blok/1st block - 13:00 - 13:40

Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja / Chairman of the Košice Self-Governing Region (Rastislav Trnka)
Príhovor veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku / Ambassador of the Kingdom of Norway in Slovakia (Terje Theodor Nervik)
Príhovor veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike / Ambassador of the Slovak Republic to the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland (Denisa Koterec Frelichová)
Príhovor zástupkyne Odboru grantov EHP a Nórska / Representative of the Department of EEA and Norway Grants of the Slovak Republic (Jana Dacková)
Príhovor riaditeľky Múzea Spiša / Director of the Spiš Museum (Zuzana Krempaská)
Prezentačné video / Presentation video

2. blok / 2nd block- 13:40 - 14:40

Základné predstavenie projektu / Basic presentation of the project (Zuzana Krempaská)
Ciele a míľniky projektu, projektoví partneri / Objectives and milestones of the project, project partners (Kristína Lorková)
Rekonštrukcia hospodárskej budovy Kúria Zuzana / Reconstruction of the Manor House Susanna (Marta Pichová)
Architektonicko-výtvarné riešenie / Architectural-artistic solution (Peter Masár)
Aplikácia rozšírenej reality do expozícií / Application of augmented reality to expositions (Gagarín, Iceland)
História areálu kaštieľa v Markušovciach / History of the Manor House in Markušovce (Miroslava Lazniová)
Plánované expozície a zapojenie moderných technológií / Planned expositions and application of modern technologies (Mária Staňová a Janka Kováčová)

3. blok / 3rd block - 14:40 - 15:00

Záverečné poďakovanie a priestor na Vaše otázky a odpovede / Closing word and Q & A

Jun 8, 2021 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kristína Lorková - Múzeum Spiša.