webinar register page

RESLOG Türkiye Projesi Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları VII “Kültürlerarası Şehirler Sosyal Uyumun Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim
Dr. Nihal Eminoğlu

Jun 24, 2020 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.