webinar register page

בטיחות בחשמל בבית עם אריאל סגל
בימים טרופים אלו אנו נמצאים בבית לאורך כל היום וחלקנו אף שוהים בבית עם ילדים.
בכדי לשמור על כל בני הבית עלינו להקפיד לשמור על כללי הבטיחות בחשמל, במיוחד בתקופה זו.
חשוב שכל אחד מבני הבית, הורים וילדים יכירו את כללי הבטיחות.
* Required information
Loading