webinar register page

Aktualitātes, sagatavojot 2021. gada pārskatu
Grāmatvedības uzskaite un 2021. gada pārskata sagatavošana

Jaunais Grāmatvedības likums un jaunie MK noteikumi Nr.625, jaunie MK noteikumi, kas aizstās MK noteikumus Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

Gada pārskata sagatavošanas procesa optimizācijas iespējas

Dec 2, 2021 10:00 AM in Helsinki

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rimants Zeilis.