webinar register page

Webinar banner
Obmejni delavci zaposleni v Sloveniji in postopek priznanja nadomestila za začasne nezmožnosti za delo
Informacije bo podala Maja Metlikovec, delavka Patronata INAS Nova Gorica.

Namen srečanja v neposrednem prenosu je podaja informacij o:
- sistemu zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji,
- nadomestilu plače za čas bolezni,
- varstvu, predvidenem za obdobje začasne delovne nezmožnosti v povezavi s Covid-19.

Srečanje je namenjeno čezmejnim delavcem in podjetjem, ki zaposlujejo čezmejne delavce ter državljanom s prebivališčem v obmejnem pasu.

ITALIANO
Sarà attivo il servizio di traduzione simultanea: una volta iniziato il webinar potrai scegliere la lingua fra italiano o sloveno

Lavoratori frontalieri occupati in Slovenia e la gestione della malattia

Le informazioni saranno presentate da Maja Metlikovec, addetta al patronato INAS Nova Gorica.

Lo scopo del webinar online è di fornire informazioni su:
-  il sistema di assicurazione sanitaria nella Rep. Slovenia
-  l'indennità di malattia
 -  le tutele previste in caso di inabilità temporanea lavorativa collegata al Covid-19

L'incontro è rivolto ai lavoratori transfrontalieri e alle imprese che impiegano lavoratori transfrontalieri, nonché ai cittadini residenti nella zona di confine.

Mar 26, 2021 10:00 AM in Rome

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IALWEB Multimedia.