webinar register page

Webinar banner
Řídicí jednotky IPLOG GAMA
- aktuální sortiment,
- hlavní výhody a typické aplikace z praxe,
- zákaznické funkční bloky (Onvif eventy, e-mail, SMS, ASCII, Modbus, Dali, LoRa TCP, Audio, IP Watchdog...),
- webové rozhraní,
- IEC61131-3 IDE pro návrh a ladění programů,
- výhody spojené s použitým OS Linux,
- OPKG balíčky
- kompatibilní IO moduly,
- sériová rozhraní (Modbus, Dali, MBus, 1-Wire....),
- T/RH čidla a kabely pro detekci zaplavení.

Oct 13, 2020 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomas Metelka.