webinar register page

Webinar banner
CAR-T nová bunková liečba
Na Slovensko prichádza prevratná imunobunková liečba, ktorá môže byť prelomom v liečbe hemato-onkologických ochorení. Predstaví vám ju naša MUDr. Simona Pavúková.

Apr 18, 2021 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adriana Školníková.