webinar register page

Webinar banner
Współczesna fitoterapia – nowe wyzwanie dla farmaceuty ?
prof. Mirosława Krauze – Baranowska
Współczesna fitoterapia – nowe wyzwanie dla farmaceuty ?
- charakterystyka metody terapeutycznej
- produkty ziołowe – kategorie i ocena ich jakości
- produkt leczniczy roślinny –podstawowe narzędzie fitoterapeutyczne
(mechanizm działania, badania kliniczne, interakcje, działania niepożądane)
- produkt ziołowy w doradztwie i opiece farmaceutycznej

Monika Bartwicka

Produkty lecznicze roślinne od wytworzenia do dystrybucji…
- produkt leczniczy roślinny w prawodawstwie polskim
- produkt leczniczy a suplement diety
-opieka farmaceutyczna w fitoterapii i nie tylko …

Jun 16, 2020 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.