webinar register page

Webinar banner
PROTOCOLO DE INGRESO DIRECTO EN MEDIO ABERTO PARA PERSOAS CONDEADAS A PENAS INFERIORES A CINCO ANOS DE PRISIÓN
Conferencia impartida por Dona Lourdes Barón Jaqués, avogada do Colexio de Zaragoza e coordinadora do servizo de orientación xurídica penitenciaria do mesmo.
Organiza o Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en colaboración co Consello da Avogacía Galega.

Esta webinar está dirixida EXCLUSIVAMENTE aos letrados e letradas pertencentes aos Colexios da Avogacía galegos.

Feb 11, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CONSELLO AVOGACÍA.