webinar register page

Kurs i universell utforming
Velkommen til et praktisk og interaktivt kurs om universell utforming!

For å få mest ut av kurset har vi valgt et interaktivt konsept – hvor du på forhånd kan komme med innspill eller konkrete UU utfordringer, deretter plukker vi ut saker som er nyttige for de fleste og forbereder halvparten av kurset basert på det.

Vi ber deg skrive ned en eller flere konkrete utfordringer knyttet til universell utforming på nettside eller mobil applikasjon. Deretter skal vi plukke ut flere saker som kan være relevante også for de andre deltakerne og komme med praktiske løsninger.

Pris per deltaker: 3.500,- NOK. Påmelding er bindende. Faktura vil bli sendt uavhengig av deltakelse.

For å være mest mulig effektive begrenser vi antall deltagere til 20 personer. Vi benytter Zoom interaktivt i løpet av kurset.

Kurset avholdes på norsk, og det blir lagt inn pauser underveis.

Sep 9, 2020 09:00 AM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading