webinar register page

Webinar banner
ZOOM IN HR SOLUTIONS

08:06:00

Nov 13, 2021 07:58 AM

* Required information
Loading

Speakers

LS. NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Giám đốc và Luật sư điều hành @Công ty Luật Phuoc & Partners
Mr. BÙI BẢO NGUYÊN
TAX MANAGER | CPA, CPT @VINA BOOKKEEPING CO., LTD.
LS. DƯƠNG TIẾNG THU
Luật sư thành viên @Công ty Luật Phuoc & Partners
Ms. LÊ THỊ ĐOAN TRINH
Giám Đốc Nhân Sự @Công ty Giao Hàng Nhanh
MS. PHAM THI BICH THUY
Head of HR Dept @Vinasoy
Ms. PHAN THỊ THU HƯƠNG
Senior HRBP Manager @AkzoNobel Vietnam
Ms. THI PHAN
Giám đốc điều hành khu vực Bắc ASEAN @Human Dynamic Group
Mr. ĐẶNG KHÁNH AN
Th.sĩ Tâm lý @Wellcare.vn - KHÁM TỪ XA
Mr. PHAN ANH TÚ
Country HR Manager @Pierre Fabre Vietnam
ThS. BS. PHÙNG NGỌC MINH TẤN
Phòng khám CarePlus Quận 1, Quận 7 và Quận Tân Bình