Webinar banner
New features: New Contract Archive & UI enhancements
Welcome to Oneflow release webinar!

In this webinar, we will demo and go through in details the new Contract Archive and UI enhancements we’ve made in conjunction with the release next week.

Who should attend?
We have designed the session particularly for you who have been using Oneflow or are familiar with the existing interface and would love to learn about the new interface in an interactive webinar. At the end of the session, you can post your questions and we’ll do our best to answer all of them on the spot.

Date and time
Thursday, March 7th, 11:00-11:30

Agenda
11:00 Quick overview of the UI enhancements
11:05 Demo of the new Contract Archive
11:20 Q&A

See you there!

_________


Nya funktioner: nytt avtalsarkiv och förbättringar i gränssnittet
Välkommen till Oneflows lanseringswebinar!

I detta webinar kommer vi att visa den nya funktionen för avtalsarkiv, och förbättringar i gränssnittet som vi har gjort i samband med den nya lanseringen nästa vecka.

Vem borde delta?
Vi har utformat denna genomgång speciellt för dig som har använt Oneflow eller är bekant med det nuvarande gränssnittet, och som skulle vilja lära känna det nya gränssnittet i ett interaktivt webinar. I slutet av genomgången har du möjlighet att ställa frågor, och vi kommer göra vårt bästa för att svara på dem där och då.

Datum och tid
Torsdag 7 mars, 11:00-11:30

Agenda
11:00 Snabb överblick av förbättringarna i gränssnittet
11:05 Demo av det nya avtalsarkivet
11:20 Frågor och svar

Vi ses!

Mar 7, 2019 11:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Customer Success.