webinar register page

Webinar banner
HIV Enfeksiyonu Derneği - HIV/AIDS e-Akademi Oturum 2
Oturum 2 - Dünya ve Ülkemizde Epidemiyoloji

Moderatör : Dr. Özlem Altuntaş Aydın
Konuşmacı : Dr. Dilek Sevgi Yıldız

Mar 23, 2021 12:15 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: HIV/AIDS e-Akademi.