webinar register page

Webinar banner
Levnadsvanor och Covid-19
Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening och Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård bjuder in till webinar den 19 maj kl. 16.30-18.00 via Zoom.

I Sverige och i världen är de så kallade icke-smittsamma sjukdomarna den ledande orsaken till sjukdom och död, och sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, fetma och diabetes tycks också öka risken för allvarlig covid-19. Fyra levnadsvanor ligger bakom en stor del av dessa sjukdomar: rökning, alkohol, bristande fysisk aktivitet och ohälsosam kost. Omvänt så kan goda levnadsvanor bidra till god psykisk och fysisk hälsa. Det är ännu oklart exakt hur pandemin påverkar våra levnadsvanor
– det finns risk att vissa ohälsosamma vanor ökar, men också en möjlighet att goda levnadsvanor ökar.

I detta seminarium kommer vi att diskutera levnadsvanornas roll för hälsa och sjukdom under pandemin och vad som kan göras på kort och lång sikt för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

MEDVERKANDE
Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet
Malin Skogström, specialist i allmänmedicin och enhetschef vid Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne
Lars Weinehall, professor vid Umeå universitet och ordförande i Nationellt Programområde för Levnadsvanor.

MODERATORER
Hampus Holmer, ST-läkare i Socialmedicin, postdoc, Karolinska Institutet
Sofia Dahlin, specialist i Socialmedicin, Region Jönköping

TID: Tisdag 19 maj kl. 16.30–18.00
KONTAKTPERSON: Hampus Holmer, hampus.holmer@ki.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening och Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård.

May 19, 2020 04:30 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.