webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021": Marta Olejniczak (Poznań) "Technologia CRISPR-Cas9 w badaniach chorób poliglutaminowych"
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi dr hab. Marta Olejniczak, prof. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań).

Jan 14, 2021 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.