webinar register page

Zmiany w prawie migracyjnym: nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Adw. Piotr Sawicki

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

May 17, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.