webinar register page

Elevhälsan och Prata om alkohol “Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan"
Få inspiration och praktiska tips för ett effektivt hälsofrämjande arbete i skolan.

Den 28 april genomför Prata om Alkohol i samarbete med Elevhälsan detta kostnadsfria webbinarium. Webbinariet är 1,5 timmar och syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan arbeta förebyggande i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund.

Webbinariet fokuserar på “tonårshjärnan” och dess betydelse i det hälsofrämjande arbetet

Prata om Alkohol lanserar under webbinariet det nya metodmaterialet om tonårshjärnan. Det finns biologiska och kemiska förklaringar till varför tonåringar tänker och agerar som de gör. Genom att läsa på hur tonårshjärnan fungerar går det att skapa bättre förutsättningar för samtal och dialog och positiv förändring.

Materialet som ingår i den nya metoden om tonårshjärnan:
- Lektionspass
- Animerad film
- Fördjupningsmaterial
- Föräldramaterial

Föreläsare
Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal och elevhälsoteam.

Om webbinariet
Webbinariet genomförs digitalt onsdagen den 28 april klockan 15:00-16:30. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Webbinariet genomförs av Prata om Alkohol Läs mer på www.prataomalkohol.se

Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Prata Om Alkohols metodmaterial är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad med positiva resultat.

Apr 28, 2021 03:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Elevhälsan.se.