webinar register page

Webinar banner
Sansefødestue – Fra idé til virkelighed: Jordemoder Maj-Britt Schulze Romme
- Præsentation med fotos fra sansefødestuer på Slagelse fødeafsnit
- Hvordan jordemødre oplever, at arbejdet på sansefødestuer påvirker deres arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk
- Sansefødestuers påvirkning af det tværprofessionelle samarbejde
- Sansefødestuers påvirkning af det obstetrisk akutte arbejde på en sansefødestue
- Sansefødestuer øger muligheden for patientcentreret omsorg

Feb 10, 2021 02:00 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GynZone Zoom.