webinar register page

Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv
FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyllde 2019 hundra år och i år har Sverige varit medlem i ILO i hundra år. Med anledning av dessa jubileer ger ILO-kommittén ut en antologi om ILO ur ett svenskt medlemskapsperspektiv.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska ILO-kommittén.