webinar register page

Úspory energie s rozumem a příklady dobré praxe
Program Ministerstva průmyslu a obchodu Úspory energie s rozumem je zaměřený na podporu vzniku nových energeticky úsporných projektů. Program je určen všem vlastníkům a provozovatelům rodinných a bytových domů, veřejných budov a budov pro podnikání. Program má za cíl evidovat a zvýšit kvalitu projektů renovací stávajících budov a zvýšit tak energetické úspory, čímž přispěje k plnění cílů EU v oblasti dosahování úspor energie.

Apr 15, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jan Veleba.