webinar register page

Webinar banner
Producindo unha vacina contra SARS- Cov2 a partir de ciencia “inútil”
Mentres faciamos investigación básica (esa que é complicada de entender e parece que non serve para nada), no noso grupo desenvolvemos unha metodoloxía que demostrou ser eficaz (100% de eficacia) como vacina contra dous virus diferentes en modelos animais relevantes. Con esta metodoloxía estamos a desenvolver unha vacina contra o SARS- Cov2 pandémico que poida acceder a ensaios clínicos en colaboración cun laboratorio de alta seguridade biolóxica.

Nov 28, 2020 01:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CiQUS.