webinar register page

Webinar banner
5 + 1 tajna uspešnog ino-trgovanja danas
Na događaju ćemo razgovarati o sledećim temama:

1. Podrška EBRD MSP izvoznicima i uvoznicima preko lokalnih banaka u Srbiji

2. Trgovinski pasoš, online alat za samoprocenu spremnosti za trgovanje

3. Holistički pristup međunarodnoj trgovini

4. Međunarodni finansijski instrumenti smanjuju rizike u trgovanju i čuvaju likvidnost

5. Prilagođavanje i upravljanje promenama

+

1. Vaša pitanja i komentari

Domaćini vebinara:

• Stevan Kalos, konsultant za međunarodnu trgovinu

• Dragana Roter, konsultantkinja za marketing

Aug 6, 2020 02:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dragana Roter.