Webinar banner
Cirkulær økonomi som led i udformning af bæredygtigt byggeri
Bliv klogere på bæredygtigt byggeri, hvordan det certificeres og hvilken betydning cirkulær økonomi helt konkret kan have i certificeringen. Webinaret indledes med et oplæg om bæredygtigt byggeri med en gennemgang af de tre bæredygtighedsaspekter – miljø, økonomi og social kvalitet. Herefter gennemgås nogle af de eksisterende systemer til evaluering af et byggeprojekts bæredygtighed og fordele og ulemper ved disse systemer. I Danmark er DGNB-systemet valgt og tilpasset som en fælles platform af den samlede danske byggesektor, og principperne i systemet omtales. Materialernes egenskabers betydning for bæredygtigheds-certificeringen gennemgås og illustreres med en konkret beregning af et materiales samlede livscyklus.
Potentialet for genanvendelse/cirkulær økonomi i byggesektoren illustreres ved præsentation af en konkret kortlægning foretaget for Lolland. Dette er den direkte ledetråd til at se på hvordan genanvendelse af byggematerialer indgår i bæredygtighedscertificeringen.

Webinar registrering:
Ved at registrere til webinaret accepterer du, at vi gemmer din e-mail i overensstemmelse med persondataforordningen og bruge den til at kommunikere med dig om webinaret, dvs. sende en påmindelse og en opfølgende e-mail.

Jan 29, 2019 02:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ove Mørck.