Skip to main content
Webinar banner
Cirkulær økonomi som led i udformning af bæredygtigt byggeri
Bliv klogere på bæredygtigt byggeri, hvordan det certificeres og hvilken betydning cirkulær økonomi helt konkret kan have i certificeringen. Webinaret indledes med et oplæg om bæredygtigt byggeri med en gennemgang af de tre bæredygtighedsaspekter – miljø, økonomi og social kvalitet. Herefter gennemgås nogle af de eksisterende systemer til evaluering af et byggeprojekts bæredygtighed og fordele og ulemper ved disse systemer. I Danmark er DGNB-systemet valgt og tilpasset som en fælles platform af den samlede danske byggesektor, og principperne i systemet omtales. Materialernes egenskabers betydning for bæredygtigheds-certificeringen gennemgås og illustreres med en konkret beregning af et materiales samlede livscyklus.
Potentialet for genanvendelse/cirkulær økonomi i byggesektoren illustreres ved præsentation af en konkret kortlægning foretaget for Lolland. Dette er den direkte ledetråd til at se på hvordan genanvendelse af byggematerialer indgår i bæredygtighedscertificeringen.

Webinar registrering:
Ved at registrere til webinaret accepterer du, at vi gemmer din e-mail i overensstemmelse med persondataforordningen og bruge den til at kommunikere med dig om webinaret, dvs. sende en påmindelse og en opfølgende e-mail.

Jan 29, 2019 2:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Ole Balslev-Olesen
Chefrådgiver @Kuben Management
Ole Balslev-Olesen har som medstifter og -ejer af energirådgivningsfirmaet Cenergia (nu en del af Kuben Management A/S), mere end 35 års erfaring inden for udvikling af bæredygtige og energiforbedrende løsninger til byggeriet. På baggrund heraf har Ole udviklet beregningsværktøjet ASCOT, som han under webinaret giver konkrete eksempler på brugen af.
Thomas Langaa Nejland
Konsulent, etnolog @Kuben Management
Thomas Langaa Nejland er konsulent og arbejder til daglig med udviklings- og analyseopgaver inden for byggeri og byudvikling. Thomas er projektleder på et igangværende workshopforløb om genanvendelse af byggematerialer og har igennem sit arbejde opnået et stort kendskab til markedet for genanvendelse, herunder udfordringer og potentialer ved nye værdikæder.
Ove Christen Mørck
Chefrådgiver @Kuben Management
Ove Mørck har arbejdet med udformning og implementering af energibesparende teknologier og anvendelse af vedvarende energi bygninger siden 1978. Først som forsker ved Danmarks Tekniske Universitet og senere med fokus på en mere praktisk anvendelse hos Cenergia Energy Consultants og Kuben Management, hvor han i øjeblikket deltager i en række nationale og internationale forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.