webinar register page

Webinar banner
לא הבנתי, זה בן או בת?
בין אם אתם בטוחים שהעולם מתחלק לשניים (גברים ונשים, או זכרים ונקבות) ובין אם אתן מרגישות שהסביבה שלכן ממציאה כל הזמן מושגים מגדריים חדשים, אבל אתן מתביישות לשאול מה הם אומרים - ההרצאה הזו בשבילכםן. אז בואו לבחון מחדש את חוקי החברה, את הביולוגיה, את השונה ואת הדומה לכםן.
התכוננו לצאת עם יותר סימני קריאה מסימני שאלה, מהרצאה מנפצת חומות שתגרום לכםן לחשוב מחדש על גברים, נשים ומה שבינהםן.
שירלי צ'ארלי קליינמן - פעיל.ה טרנס*ית, עיתונאי.ת, מרצה ודראג קינג -על המרצה: לבין מושגי יסוד במין, מגדר ומיניות שאף אחד לא טרח מעולם ללמד אותנו.

Mar 22, 2020 01:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חשבונית ירוקה.