webinar register page

Webinar banner
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği e-Akademi
Hücre ölümü ve proliferasyonunda kodlamayan RNA'lar

Moderatör
Prof. Dr. Ece Konaç

Konuşmacı
Prof. Dr. Bünyamin Akgül

Nov 24, 2020 07:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği e-Akademi.