webinar register page

Seminarium om resegarantilagen
Seminarium om resegarantilagen
SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnar ett medlemsseminarium med inbjudna experter kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. SRF skickade den 2 december 2020 ett brev till regeringen med en uppmaning att tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen och komma med förslag till anpassningar av den samma. I brevet framfördes förslag till ändringar och tillägg.

Medlemmar kommer att ges möjlighet att följa seminariet digitalt.
Seminariet kommer att vara i form av en panel med representanter från flera olika politiska partier, regeringen, Kammarkollegiet och SRF.
Program
• Beskrivning av nuvarande lag
• Exempel från andra medlemsstater
• SRF förslag till anpassningar
• Kommentarer från politiker


Seminarieledare

Didrik von Seth, SRF
Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag

Tid: onsdagen den 20 januari 10:00 – 11:00
Plats: Digitalt

Jan 20, 2021 10:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register