webinar register page

Webinar banner
Världens bästa boende för seniorer – goda exempel del 2
Akademiskt webbinarium i samarbete med Chalmers

Varmt välkomna till webbinarium onsdagen den 12 maj 2021, kl. 08.00-09.30, på temat världens bästa boende för seniorer – goda exempel. Under webbinariet kommer vi att dels ge tid för diskussion av det som presenterades den 15 april. Dels kommer vi att presentera, diskutera och anta en begreppskarta för vår kommande antologibok.

May 12, 2021 08:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Seniorvärlden.