webinar register page

”Dags att prata om” – Att bemöta våldsutsatta barn
Fredagen den 21 januari (11:00-12:00) livesänder vi första avsnittet av webbinarierserien ”Dags att prata om”. Under en timme kommer vi samtala med Bengt Söderström, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, om ämnet - Bemötande av våldsutsatta barn - Stöd och information som alla kan ge och vad som är lätt att glömma bort.
Barn som utsatta för våld eller övergrepp berättar ofta om det för någon men avslöjar sällan för vuxna professionella. Direkta frågor hjälper barn att berätta, men om vi är osäkra på vad vi ska göra med svaret är det lätt att vi tvekar och undviker att fråga. I det här webbinariet fokuserar vi därför på vad vi behöver göra när vi faktiskt får veta att ett barn är utsatt.
Under webbinariet kommer vi att gå igenom hur man kan bemöta det våldsutsatta barnet, vilket stöd och vilken information kan man ge och vad som är lätt att glömma bort. Vi ger konkreta råd som är användbara oavsett vilken roll du möter barnet i.

Jan 21, 2022 11:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading