webinar register page

Webinar banner
Seminár Knihy Pravdy - Slovensko a Česko
Prosím pripojte sa na Seminár o Knihe Pravdy 27.6.2020 o 16.hod. 
Všetci ste srdečne pozvaní na toto stretnutie. Náš seminár bude obsahovať modlitbu ruženca a vybrané modlitby kampane. Prečítame si taktiež vybrané posolstvá z Knihy Pravdy od Matky Spásy. Téma seminára je Úloha Matky Spásy - Prijmite ruku môjho Syna a vstúpite do Raja.

Jun 27, 2020 04:00 PM in Vienna

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jesus To Mankind.