webinar register page

Webinar banner
VZDĚLANOST, která má budoucnost
Webinář s Janem Háblem a diskuzí pro pedagogy a přátele Komenského.
Vzdělání, které má budoucnost, je vzdělání celistvé, harmonické a přirozené. Co Komenský těmito pojmy mínil?

May 21, 2020 04:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Komenský 2020 KAM z.s..