webinar register page

Webinar banner
mFIRES - Nová online platforma pomoci blízkym doma
Kam sa dnes obzriete všade samá appka, (aplikácia), ale koľko z nich Vám pomáha riešiť sociálne služby vo vašej obci a k tomu ešte zdarma?

Zdarma  nie je preto, že nemá svoju cenu, ale preto, že je spolufinancovaná z Nórskych grantov.  

Práve preto by som Vás chcel pozvať na zajtrajšiu video konferenciu, ktorá zjednoduší poskytovanie pomoci seniorom a občanom vo vašej obci a zároveň uľahčí život vám i vašim spolupracovníkom.

Apr 5, 2022 02:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .