webinar register page

Webinar banner
"Nowe oblicza biochemii 2020/2021": Marcin Drąg (Wrocław) "Metody obrazowania proteaz w układach biologicznych"
"Nowe oblicza biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, kierownik Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania.

Oct 15, 2020 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.