webinar register page

Dobre Wsparcie - kompleksowe rozwiązanie dla usług społecznych
Organizator: Fundacja Nauka dla Środowiska

Program:

1. Powitanie Gości

2. O Dobrym Wsparciu - korzyści i możliwości rozwoju. Piotr Jaśkiewicz, Fundacja Nauka dla Środowiska

3. Dobre praktyki - Dobre Wsparcie w gminie Sławno. Patrycja Gniewczyńska i Kamila Janyga

4. Jak działa panel Dobre Wsparcie? Bartłomiej Zielonka, Fundacja Nauka dla Środowiska

5. Dobre Wsparcie w pytaniach i odpowiedziach

6. Podsumowanie

Przewidywany czas spotkania, ok 2h: 10:00-12:00

Uczestnictwo w spotkaniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu webinarium dostępnym pod linkiem: https://ndsfund.org/ oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie niezbędne w celu poprawnego przebiegu webinarium.

Webinar jest finansowany w ramach Programu: „Fundusz pomocowy dla organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Apr 14, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dobre Wsparcie.