webinar register page

Mobilnost mladih: Erasmus+ program u visokom obrazovanju
U okviru prvog vebinara o Mobilnosti mladih, razgovaraćemo o Erasmus+ programu u visokom obrazovanju kao i o drugim temama vezanih za navedenu.

Govornici ovog vebinara jesu Irina Veselinović i Maksim Karanović.

Teme kojih ćemo se dotaći jesu sledeće:

-vrednosti internacionalizacije visokog obrazovanja i mobilnosti studenata
-istorijat i struktura Erazmus+ programa, sa osvrtom na budućnost novog programa za period 2021 - 2027
-učešće Republike Srbije u programu i njenom položaju kao programske zemlje iz perspektive visokog obrazovanja
-različitim mogućnostima za mobilnost studenata (prakse i studiranje)
-uticaju pandemije COVID - 19 na studentsku mobilnost u Evropi i Srbiji

Jun 13, 2020 06:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KOMS Mladi.