webinar register page

Webinar banner
L’isolation acoustique des planchers en bois : solutions de faux plafond. - Geluidsisolatie van houten vloeren: verlaagde plafondoplossingen.
Dans les maisons bruxelloises divisées en appartements, les planchers en bois laissent passer les bruits d’un logement à l’autre entrainant des nuisances non négligeables pour les occupants. Heureusement, des solutions existent. Cet exposé fera le tour des différents types de nuisances sonores entre appartements et des solutions de faux plafond pour y remédier.

In Brusselse huizen die in appartementen verdeeld zijn, laten houten vloeren het geluid van de ene naar de andere woning door, wat aanzienlijke overlast voor de bewoners met zich meebrengt. Maar gelukkig zijn er oplossingen. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende soorten geluidshinder tussen de appartementen en de oplossingen van een verlaagd plafond om deze te verhelpen.

Nov 12, 2020 01:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Homegrade.