webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital hjemmeoppfølging - Psykisk helsehjelp til unge
Velkommen til webinar med tema: Videokonsultasjoner til barn og unge innen psykisk helsevern – til hvem og når? Erfaringer fra et pandemiår.

Presentasjon ved Reidar Hjermann, psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Følg våre nyheter: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Vel møtt!
Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Hilde Sørli, Sunaas sykehus
Santiago Martinez, Universitetet i Agder
Tone Bye, Livsglede for eldre
Henriette Nybakke, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Siri Bjørvig, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Sep 10, 2021 08:15 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.