webinar register page

Vann i olje - årsaker og forebygging
Haakon Ellingsen AS inviterer til webinar om problematikken rundt vann i olje. Temaer vil være:

- Årsaker til vann i hydraulikk- og smøreoljer
- Konsekvenser
- Forebyggende tiltak

Nov 19, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Haakon Ellingsen AS.