webinar register page

Webinar banner
ANSVARSFÖRDELNING PRIMÄRVÅRD OCH HIVVÅRD: JÄMLIK VÅRD FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV I SVERIGE?
Webbinarium torsdagen den 27 maj klockan 13:00-15:00.

Program:

POSITHIVA GRUPPENS NATIONELLA KARTLÄGGNING PRESENTERAS
Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Vi har även tagit reda på huruvida regionernas svar överensstämmer med patienternas egna upplevelser. Resultat från kartläggningen samt en interaktiv karta presenteras.

PANELSAMTAL
Personer som lever med hiv delar med sig av upplevelser och erfarenheter från hivvården och primärvården.

FRÅGESTUND

May 27, 2021 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Posithiva Gruppen.