webinar register page

Webinar banner
Незабелязаната доходност
Какво ще разкажем: Компанията за автоматизация на дома Алтерко (Allterco), най-бързо растящия интернет доставчик в Индия – Ексайтъл (Excitel), компанията за прогнози на продажбите - А4Еveryone (A4E) са създадани от българи и успешно растат на световните пазари. Такива компании оставят незабелязани от масовия инвеститори в началния им етап на развитие, но има как да се инвестира в тях.

Акцентите в уебинара:
• В новата реалност: кои са секторите, в които има растеж и печалба?
• Опитът и резултатите на Промото, А4Е, Биодит, Ексайтъл и Алтерко
• Как дяловите инвестиции създават нови бизнеси и ускоряват растежа на съществуващи компании?
• Къде е доходността от растежа?

Jul 16, 2020 10:30 AM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Events | Impetus Capital.