webinar register page

Webinar banner
Vereniging voor Auteursrecht - vrijdag 30 oktober 13.30 uur
De bijeenkomst van 30 oktober zal plaatsvinden als webinar.

De ledenvergadering begint om 13.30 en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda.

Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal in het teken staan van:

1. het voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in andere landen, de recente consultatie van de Europese Commissie en de conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken; en

2. het voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen.

Het volledige programma is te vinden op www.verenigingvoorauteursrecht.nl.

Oct 30, 2020 01:30 AM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register