webinar register page

Webinar banner
Webinář EPALE: Učení a výuka podle smyslového vnímání
Jak zvýšit efektivitu učení a přenosu informací? Jak zajistit vyšší účinek tréninku a vzdělávání? Odpovědi jsou schované v tajemství smyslového vnímání. Každý se totiž učíme jinak a každému z nás vyhovuje jiný způsob učení. Na seminářích a trénincích vzděláváte účastníky s různými preferencemi, a proto je potřeba přizpůsobit učení všem, a „nasytit“ tak jejich preferované smysly. Jak to ale udělat? Na webináři najdete odpovědi. Nejprve zjistíte, jaké smysly při učení preferujete vy, a pak se dozvíte, jak výuku přizpůsobit jednotlivým typům/preferencím, abyste zajistili co nejlepší účinek vzdělávání. BONUS navíc: Všechny získané informace také využijete i v běžném životě, protože i vy se neustále učíte. Anebo máte děti, kterým můžete získanými znalostmi pomoci učit se rychleji a efektivněji.

Sep 15, 2021 06:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomas Langer.