webinar register page

Wybrane aspekty praktyki procesowej postępowania przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych Urzędu Patentowego RP – spotkanie z Panią Sylwią Wit vel Wilk – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Pat
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na szkolenie zorganizowane przez Sekcję Prawa Własności Przemysłowej wraz z Sekcją Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego i Urzędem Patentowym.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

adw. Joanna Tkaczyk
Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

adw. Karol Pachnik
Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

Nov 10, 2020 04:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.