webinar register page

Webinar banner
Razvoj turizma u ruralnim područjima
Učesnici ove diskusije, koja prati ovogodišnju temu 41. Svjetskog dana turizma „Turizam i ruralni razvoj“ su eminentna imena iz svijeta turizma: mr sc Dijana Katica - direktorica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, dr sc Bojan Zečević – profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i jedan od autora „Strategije ruralnog turizma Crne Gore“, dr sc Damir Krešić – direktor Instituta za turizam Hrvatske i dr sc Ilija Moric – predavač na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore i vlasnik poljoprivrednog gazdinstva kao primjera „dobre prakse“.

Nakon panel diskusije učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa rezultatima ankete turista i dobiju korisne informacije o stavovima i potrošnji turista u Baru tokom ljeta 2020.

Sep 25, 2020 10:00 AM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Turisticka Organizacija Bar.