webinar register page

Webinar banner
Vi berättar allt om när Sollentuna bibliotek gick över till Quria
Carina Andersson bitr. bibliotekschef i Sollentuna och Mathias Lööv, projektledare på Axiell för Sollentunas övergång till Quria, går igenom hela processen från början till slut. De kommer att berätta om allt från startmöte, analyser och testmigrering till avstämningsmöten, lansering och uppföljning. De avslutar med en frågestund.

Apr 14, 2021 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Axiell.