webinar register page

Webinar banner
Prévention incendie en rénovation - Brandpreventie bij renovatie
La division d’une maison unifamiliale en plusieurs logements, la transformation de combles en studio ou d’un rez commercial en appartement, impliquent des travaux visant à assurer la sécurité incendie. Cette conférence abordera les principales exigences à respecter en les illustrant d’exemples de solutions.

Bij de verdeling van een eengezinswoning in meerdere woningen, de verbouwing van een zolderruimte tot een studio of van een handelsgelijkvloers tot een appartement, zijn werkzaamheden nodig om de brandveiligheid te waarborgen. Deze lezing zal ingaan op de belangrijkste vereisten waaraan moet worden voldaan aan de hand van voorbeelden van oplossingen.

Nov 17, 2020 01:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Homegrade.