webinar register page

Webinar banner
ADHD hos äldre – utmaningar och möjligheter
Vilka utmaningar ställs vi inför med stigande ålder och neuropsykiatriska funktionshinder? Finns det några positiva aspekter, och vilka eventuella möjligheter innebär det att få en diagnos sent i livet? Föreläsare psykolog Tania Lehtonen, specialist i neuropsykiatri

Apr 6, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading