webinar register page

Webinar banner
Cykl webinariów w ramach X FSK - „Nowelizacja KSH: prawo holdingowe w praktyce. Porównanie doświadczeń UE”

Oct 20, 2020 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.