Webinar banner
Nye regler i 2019: Hva må du som arbeidsgiver kunne om arbeidsmiljølovens regler om varsling?
Varsling er et av de områdene der det har kommet flest regelendringer de siste årene, og de siste endringene ble vedtatt av Stortinget tirsdag 11.06.2019.

For ledere og HR-ansvarlige er det nødvendig å vite hva arbeidsmiljøloven sier om varsling, blant annet for å sørge for at virksomheten har varslingsrutiner som oppfyller lovens krav.

I dette webinaret får du en gjennomgang av hvilke krav som stilles, og vi skal snakke om de nye reglene som innføres snart, der vi får en rekke klargjøringer, innskjerpinger og endringer i varslingsreglene.

Webinaret er gratis for alle, men det er kun medlemmer av "arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige" som får tilgang på reprise og dokumentasjonen vi gjennomgår i webinaret.

Jun 20, 2019 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eivind Arntsen.