webinar register page

Otwarcie wystawy „Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech” / Opening of the exhibition “Public Order and Extermination. Police in Nazi Germany”
PL
W demokratycznym państwie policja ma stać na straży bezpieczeństwa i porządku. Tymczasem nazistowskie Niemcy były państwem totalitarnym, opartym na stosowaniu skrajnej przemocy i przyzwoleniu na nią.

Przygotowana przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münsterze – DHPol Münster wystawa opisuje rolę niemieckiej policji od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera po upadek III Rzeszy. Kolejne części wystawy poświęcone są rozwojowi policyjnych struktur, sylwetkom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie policji i działaniom niemieckiego aparatu policyjnego w przededniu i w czasie II wojny światowej.
Wystawa Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münsterze –
DHPol Münster, na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i Krajów Związkowych.

Wystawa prezentowana dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec.
Wydarzenie online.
Transmisja z otwarcia wystawy będzie dostępna także na Facebooku Żydowskiego Muzeum Galicja.
W języku polskim i niemieckim

EN
In a democratic state the police force is in place to provide security and order. Nazi Germany was a totalitarian state based off of the exercising of extreme violence and the consent of thereof.

The exhibition, created by the German Police University (DHPol) in Münster, explores the role of the German Police after the seizure of power by Adolf Hitler until the fall of the Third Reich. The following parts of the exhibition are devoted to the development of police structures, the profiles of people responsible for the functioning of police, and the operations of the German police apparatus on the eve of, and during, the Second World War.

Exhibition of the German Police University in Münster (DHPol Münster), at the request of the Conference of Interior Ministers of the Federal Republic of Germany and the Federal States.

The exhibition is presented in cooperation with the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Krakow.

Jan 26, 2021 03:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Galicia Jewish Museum.